TID TIL FORANDRING
KARRIEREMENTOR UDDANNELSEN KARRIERE COACHING OM FORLØB & KURSER Kontakt Login

Bliv Karrierementor - og hjælp mennesker finde deres rette vej i arbejdslivet

 

"Alle har ret til et fedt arbejdsliv, hvor vi brænder igennem i stedet for at brænde ud"

- Nina Graakjær Bliddal

 

3 måneders uddannelse med afsluttende eksamen

Styrk dine evner i at aflæse mennesker og bliv mester i at spotte talenter, evner, gaver og kompetencer

Tilmeld infomøde

Hvorfor Karrierementor?

Et job er ikke bare et job. Mennesker er forskellige, og derfor skal arbejdslivet tilpasses den enkelte.

En ting er uddannelse og tillærte kompetencer, en anden ting er personlighed og værdier. Motiveres du af relationer eller tjeklister. Er du udadvendt eller indadvendt. Trives du i højt tempo, eller lavt tempo. Er du til store grupper eller små. Listen er lang – pointen er, at vi er forskellige, og at det der f.eks. fungerer for den ene grafiker, ikke nødvendigvis fungerer for den anden grafiker. Derfor er vi nødt til at bevæge os ind i kernen på det enkelte menneske, for at finde ud af hvad der skaber trivsel og arbejdsglæde hos den enkelte.

En af de helt store outputs af denne uddannelse er, udover at hjælpe mennesker til trivsel og arbejdsglæde, at forebygge stress, hvilket er blevet et stort problem i dagens Danmark.

Personlighed og talenter er afgørende at få i spil for at sikre trivsel og effektivitet på en arbejdsplads og i den enkeltes arbejdsliv. Uddannelsen som Karrierementor er bygget omkring netop denne kerne, at få det hele menneske i spil.

Du lærer at aflæse mennesker og spotte talenter samtidig med at du lærer at mestre en lang række løsningsorienterede og konstruktive spørgeteknikker, der afdækker et skjult potentiale, som fokuspersonen ofte ikke er bevidst om.

 En uddannelse som Karrierementor giver dig de værktøjer, du har brug for, for at kunne hjælpe mennesker til trivsel i deres arbejdsliv.  Uddannelsen styrker og videreudvikler dine kompetencer, så du med et professionelt sigte kan gennemføre udviklende samtaler med mennesker, der er kørt fast i deres arbejdsliv, der mistrives, eller på anden vis er gået i stå.

Denne uddannelse består 5 moduler, som hver har en varighed af 2 dage.

På uddannelsen arbejder vi med:

 • Talentanalyse, for at spotte talenter, som kan give ny indsigt til fokuspersonen, og åbne for nye muligheder
 • Metoder og værktøjer til at stille nysgerrige spørgsmål, som skaber refleksion, og finder vej til nye indsigter.
 • Mindset, og træning i hvordan tanker kan stå i vejen for udvikling, og hvordan man nedbryder uhensigtsmæssige barrikader, og åbner op for flow.
Tilmeld infomøde

Arbejdsglæde er trivsel

Hvem deltager

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere, som arbejder med menneskers trivsel i deres dagligdag, og som ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at kunne spotte talenter og skabe trivsel og udvikling.

 • HR-konsulenter, der arbejder med trivsel og udvikling
 • Rekrutteringskonsulenter, der leder efter det rigtige match
 • Ledere, der har direkte lederansvar for en eller flere medarbejdere
 • Selvstændige, der ønsker at arbejde professionelt som Karrierementor
 • Jobkonsulenter, der hjælper ledige i job
Tilmeld infomøde

Uddannelsens omdrejningspunkt

Udgangspunktet for undervisningen er, via spørgeteknikker og en coachende tilgang, at finde ressourcer og muligheder, styrker og evner hos fokuspersonen, så der kan skabes et nyt udgangspunkt for trivsel og arbejdsglæde.

Vi arbejder med forskellige vinkler til at belyse dette, og vi træner i en afprøvet metode, der via 6 trin, sikrer vej ind til kernen hos fokuspersonen, her hvor evner, talenter, personlighed, værdier bor, og som åbner op for nye perspektiver på jobsituationen og viser vejen til nye muligheder.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op omkring 5 undervisningsmoduler á to dage. Dertil kommer 1 times 1:1 feedbacksamtale på din egen talentanalyse, (som du vil modtage link til forud for uddannelsens start) samt skriftlig feedback på alle dine opgaver.

Du bliver en del af et hold, hvor der skabes et nærværende og fortroligt rum blandt kursisterne, og et trygt og stemningsfuldt miljø, hvor vi støtter hinanden, hvor der er plads til alle og højt til loftet.

Modulerne ligger med 3 ugers mellemrum, og uddannelsen varer sammenlagt ca. 12 uger. Hvert modul består af 2 undervisningsdage kl. 9.00 – 15.00

Uddannelsen foregår online, dog afholdes eksamensmodulet, modul 5, som et retreat med overnatning i smukke omgivelser.

Her fejrer vi hinanden, og binder sløjfe på 12 ugers intensiv og udviklende uddannelse, og gør klar til at tage værktøjerne i brug.

Hvert modul afsluttes med en afleveringsopgave, som samlet udgør grundlaget for den mundtlige eksamen.

Undervisningen vil gennem hele forløbet være en blanding af teoretiske oplæg, øvelser og refleksioner, der gør det muligt at omsætte til daglig praksis.

Tilmeld infomøde

Uddannelsens Program

Nedenfor finder du en samlet oversigt over indholdet for de 5 moduler på Karrierementor uddannelsen:

 

Modul 1

Introduktion til uddannelsen

Bliv en aktiv del af holdet

Teori om adfærd

Succestrekanten

3P Job Spot model

6-trins metoden, “Mind the Gap”

 

 

Modul 2

Talenter og talentanalyse

Talenter

Roller

Spørgeteknikker, aktiv lytning

Trin 1 og 2 i “Mind the Gap” metoden

 

Modul 3

Mål og feedback

Mindset

Målsætning

Spørgsmålstyper

Circle of concern

Trin 3 og 4 i ”Mind the Gap” metoden

 

Modul 4

Coaching

GROW modellen

Spørgsmålstyper

Visuelle stilladser.

Trin 5 og 6 i ”Mind the Gap” metoden

 

Modul 5

Eksamen

Historier/Narrativer

Heros Journey

Dig som Karrierementor

Eksamen & Fejring - Retreat i smukke omgivelser med overnatning

Dit personlige udbytte:

 • Du får sat spot på egne talenter, muligheder samt udvikling
 • Du får en veludrustet værktøjskasse, du kan bruge i mange forskellige situationer
 • Du bliver bevidst om din egen adfærd, og hvad du med fordel kan gøre mere af.
 • Du lærer at gå udviklende og nysgerrigt til værks i mødet med mennesker
 • Du bliver certificeret til at udføre talentanalyser, som sikrer rette medarbejder på rette plads
Tilmeld infomøde

Din virksomheds udbytte:

 • En medarbejder, der bidrager til trivsel, større arbejdsglæde, og mindre sygefravær
 • En medarbejder, der bidrager til udvikling af virksomheden i forhold til talentspotting og pipeline
 • En medarbejder, der skaber tillid og tryghed
 • Highperformance teams med rette medarbejder på rette plads
 • Forebyggelse af stress
Tilmeld infomøde

Dig som selvstændig karrierementor

 • En gennemprøvet metode, du kan læne dig op ad
 • Certificeret i talentanalysen, og kan benytte dette værktøj i samtaler med klienter
 • Bidrage til trivsel og arbejdsglæde hos klienten
 • Netværk med øvrige Karrierementorer
 • Forebyggelse af stress
Tilmeld infomøde

Ønsker du at høre mere, så tilmeld dig til vores næste info møde her:

#Join the movement

Close

Ansøgning til strategi samtale med Nina

Udfyld felterne nedenfor